Bezpieczny pobyt

Drodzy Goście,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w Polsce, wprowadziliśmy dodatkowe zasady bezpieczeństwa i higieny, które pozwolą cieszyć się Państwu spokojnym pobytem w Domu Wczasowym Koral. Zostały one opracowane na podstawie zaleceń Ministra Zdrowia, rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także wiedzy i doświadczenia ekspertów z branży hotelarskiej.

Cała załoga Domu Wczasowego Koral została przeszkolona z zasad bezpieczeństwa, dlatego – jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, czy wątpliwości – jesteśmy wszyscy do Waszej dyspozycji. 

I RECEPCJA

 • stosowanie przez pracowników recepcji przyłbic/maseczek ochronnych oraz rękawiczek
 • pracownik recepcji co godzinę lub w zależności od natężenia ruchu dokonuje dezynfekcji lady recepcyjnej, kluczy, terminali płatniczych, terminalu POS, telefonów, klawiatury komputera i myszki
 • wprowadzenie ograniczenia liczby osób oczekujących w kolejce do recepcji z zachowaniem odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi w kolejce
 • przy ladzie recepcyjnej stoi maksymalnie 2 Gości (ewentualnie rodzina 2+1, 2+2)
 • ograniczenie do minimum czasu Gościa przy recepcji
 • wprowadzenie nowych zasad zameldowania i wymeldowania (dotyczy głównie grup autokarowych), aby czas przebywania Gości w holu recepcyjnym był możliwie najkrótszy
 • zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym
 • wprowadziliśmy specjalnie dla Państwa możliwość rozliczeń bezgotówkowych korzystając z terminala płatniczego
 • na życzenie Gościa istnieje możliwość zmierzenia temperatury termometrem bezdotykowym
 • ośrodek zapewnia możliwość zakupu maseczek jednorazowych

II POKOJE

 • w związku z ograniczaniem bezpośredniego kontaktu pracowników z Gośćmi, sprzątanie pokoi odbywa się na życzenie 
 • dodatkową potrzebę wyniesienia śmieci prosimy zgłaszać w recepcji
 • sprzątanie odbywa się w maseczkach oraz jednorazowych rękawiczkach
 • wszystkie czynności są wykonywane pod nieobecność Gości w pokoju
 • po wykwaterowaniu Gości, oprócz standardowego sprzątania pokoju, następuje dokładna dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparć krzeseł), sprzętu (np. piloty do telewizora) i łazienki oraz kilkugodzinne wietrzenie pomieszczenia
 • pościel i ręczniki są prane w certyfikowanej pralni, w której proces prania odbywa się w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza z dodatkiem specjalnego detergentu
 • wyłączenie z użycia suszarek nadmuchowych w pokojach
 • zakaz przebywania w pokoju osób niebędącymi Gośćmi DW Koal

 III JADALNIA / KAWIARNIA

 • zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości przy wejściu do jadalni
 • zmiana formuły szwedzkiego stołu na wyżywienie serwowane do stolika Gościa (wraz z napojami)
 • serwowanie posiłków z zachowaniem najwyższych norm sanitarnych (praca w kuchni oraz serwis kelnerski)
 • zapewnienie wymaganego dystansu przestrzennego między Gośćmi przez odpowiednie ustawienie stołów
 • usunięcie ze stołów wszystkich zbędnych przedmiotów, w tym dekoracji
 • dezynfekcja stołów, krzeseł, porcelany po każdym posiłku
 • stosowanie przez kelnerki maseczek/przyłbic ochronnych oraz rękawiczek

IV POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE

 • zapewnienie sprzętu i środków do dezynfekcji oraz wyznaczenie osoby do monitorowania codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł
 • szczegółowa dezynfekcja windy oraz toalet ogólnodostępnych
 • jeżdżenie windą pojedynczo lub w gronie osób zakwaterowanych w jednym pokoju; zachęcamy do korzystania ze schodów
 • zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym, przy wejściu do Strefy Zdrowia, przy wejściu na jadalnię oraz w toalecie ogólnodostępnej
 • wyłączenie z użycia suszarki nadmuchowej w toalecie ogólnodostępnej (zapewnienie ręczników papierowych)
 • regularne wietrzenie wszystkich pomieszczeń wspólnych
 • umieszczenie w przestrzeniach publicznych instrukcji na temat zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny
 • dezynfekcja sprzętów udostępnianych Gościom po każdym użyciu (np. kijki do nordic-walking, rowery)
 • salka fitness i siłownia zewnętrzna (wg najnowszych rządowych wytycznych) może być otwarta; prosimy zachować zasady bezpieczeństwa
 • mając szczególnie na uwadze bezpieczeństwo naszych najmłodszych, kącik zabaw oraz zewnętrzny plac zabaw pozostaje zamknięty do odwołania (z powodu utrudnionej dezynfekcji zabawek oraz sprzętów na powietrzu)

V STREFA ZDROWIA

 • zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu Strefy Zdrowia
 • personel medyczny wyposażony jest w jednorazowe, ochronne rękawiczki oraz maseczki zakrywające usta i nos
 • zachowanie bezpiecznej liczby osób oczekujących w poczekalni i odległości pomiędzy nimi
 • przy ladzie recepcyjnej w Strefie Zdrowia stoi jedna osoba
 • dezynfekowanie sprzętu medycznego po każdym pacjencie oraz regularna dezynfekcja i wietrzenie wszystkich pomieszczeń

VI PRACOWNICY

 • bezwzględne przestrzeganie pracy w przyłbicach/maseczkach ochronnych, rękawiczkach, czepkach, odzieży ochronnej oraz częste dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi
 • regularne informowanie i szkolenie personelu z zachowania wprowadzanych w DW Koral środków bezpieczeństwa
 • zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników – łatwo dostępny i widoczny dozownik na zapleczu, pomieszczeniach socjalnych i w szatniach
 • wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników – kuchni, szatni, pomieszczeń socjalnych, magazynów

VII OGÓLNE 

 • informowanie wszystkich Gości DW Koral o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 – podczas zebrania organizacyjnego tuż po przyjeździe, na tablicach informacyjnych w ośrodku, na kartach informacyjnych w pokojach
 • osoby przebywające w częściach wspólnych są zobowiązane do noszenia maseczek stosownie do wytycznych Ministra Zdrowia
 • w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 DW Koral ma prawo do zawieszania lub ograniczenia usług, które zwiększyłyby zagrożenie Gości oraz personelu
 • wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia (konkretnego pokoju), w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku przypuszczenia lub stwierdzenia objawów chorobowych
 • udostępnienie na tablicy ogłoszeń numerów telefonów do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych
 • poczucie odpowiedzialności oraz systematyczna kontrola przez cały personel realizacji wprowadzonych zaleceń – jesteśmy uważni na swoje zachowanie oraz i zachowanie innych

Na koniec, pragniemy zapewnić Państwa, że Dom Wczasowy Koral zrobi wszystko, abyście zarówno Wy, jak i Wasi najbliżsi spędzili u nas komfortowy i bezpieczny urlop.

By nic nie zakłóciło Państwa wypoczynku, bardzo prosimy Was o wyrozumiałość i współpracę. Nie patrzcie tylko na zachowanie innych. Sami dawajcie przykład swoim zachowaniem. Prawda jest taka, że aż 90 procent sukcesu zależy od Was, 10 – od nas.

My zminimalizujemy ryzyko – reszta zależy od Ciebie!

Kierownictwo i załoga DW Koral